Sprawne czytanie

“Jeśli sądzisz, że potrafisz to masz rację. Jeśli sądzisz, że nie potrafisz- również masz rację.”
Henry Ford

Zajęcia mają charakter treningu. Dzieci poznają zestaw ćwiczeń, dzięki którym poprawiają tempo czytania, koncentrację oraz rozumienie tekstu i zapamiętywanie przeczytanych informacji.

Poprzez systematyczny trening uczą się efektywnej pracy z tekstem – wybierają najistotniejsze informacje i odpowiadają pełnym zdaniem na pytania. Przedstawiamy dzieciom i trenujemy z nimi notowanie na zasadzie „map myśli”. Pokazujemy, jak wykorzystać „mapy myśli” do przygotowania pracy domowej, napisania planu wypracowania, powtórzenia materiału do sprawdzianu.

  • POPRAWIAMY PŁYNNOŚĆ I SZYBKOŚĆ CZYTANIA,
  • UCZYMY CZYTAĆ METODĄ GLENNA DOMANA, JAGODY CIESZYŃSKIEJ – czytanie globalne, symultaniczno-sekwencyjne
  • BAWIMY SIĘ Z TEKSTEM,
  • ROZWIJAMY POZYTYWNE EMOCJE ZWIĄZANE Z CZYTANIEM.

Zajęcia organizowane są w cyklu rocznym w różnych grupach wiekowych – spotykamy się raz w tygodniu.
Czas trwania zajęć 60 min

Poznaj nas i naszą ofertę poprzez udział w pierwszych bezpłatnych zajęciach.